Per 1 januari start Toekomst Schoonmaakbedrijven met de pilot beeldgestuurd schoonmaken in de appartementencomplexen van Woonmeij. Tijdens de pilot, die een jaar duurt, onderzoeken Toekomst en Woonmeij of deze werkmethode tot een hogere kwaliteit leidt in de appartementencomplexen.

Bij beeldgestuurd schoonmaken laten de schoonmakers het werkprogramma en de werktijden los. In plaats daarvan brengen ze vaker een bezoek aan het appartementencomplex en voeren ze naar eigen inzicht schoonmaakwerkzaamheden uit. Er zijn geen vaste werktijden en bezoekfrequenties meer.

Deze nieuwe werkmethode is succesvol gebleken bij diverse andere woningcorporaties. Problemen worden sneller opgelost en de schoonmakers kunnen veelgebruikte ruimtes beter bijhouden. De ruimtes die niet vuil zijn, worden niet onnodig schoongemaakt. Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog, terwijl de kosten gelijk blijven.